20150908171226-e88-img_1ent44_57-150922114644
indesign-logo-feltoltes-alatt
20150908171226-e88-img_1ent24_50-150918105629-1
20150908171226-e88-img_1ent44_36-150921101757

További kategóriák:

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a INDESIGN 2009 Kereskedelmi Korlátolt Felelőségű Társaság, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

Rövidített név: Indesign 2009 Kft.

Székhely: 9400 Sopron Szajkó u. 36

Cégjegyzékszám: 08-09-017913

Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14708220-2-08

Központi e-mail cím: indesugnsopron@gmail.com

Telefonszám: +36 30/570-4187

és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte
1.1 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.sanotechnikwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.2 A webshop szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) a www.indesignsopron.hu és www.icsempe.hu internetes felületen meghirdetett termék értékesítése, valamint igény esetén a termék helyszíni kézbesítése.

1.3 A www.indesignsopron.hu és www.icsempe.hu internetes felületen található termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.

1.4 Kivételt képeznek ez alól a viszonteladóként regisztrált felhasználók. Az általuk kezdeményezett tranzakciók nem minősülnek elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak.

1.5 A szerződéskötés nyelve magyar.

1.6 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által a webáruházon keresztül forgalmazott valamennyi árucikkre.

1.7 A webáruházban történő vásárlást, és az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a következő jogszabályok tartalmazzák:

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet.
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet
2. Vásárlás
2.1. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton, a weboldalon keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát.

2.3. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatát köteles e-mailben visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség, illetve bárminemű szerződési kötelezettség alól. Szolgáltató a nem visszaigazolt terméket kiszállítani nem köteles.

2.4. A megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával, a Szolgáltató és az Ügyfél között létre jön a megállapodás.

2.5. Érvényes rendelést csak regisztráció után, a szállítási és számlázási adatainak megadásával adhat fel az Ügyfél. Az Ügyfél köteles olyan szállítási címet megadni, amelyen az árut képes átvenni, illetőleg azt meghatalmazottja részére kézbesíteni lehet.

2.6. A regisztráció után az Ügyfél kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket, valamint itt választhat fizetési és szállítási módot.

2.7. A weboldalon fel van tüntetve a termék vételára. A kiszállítás költségét a rendszer automatikusan számolja, erről tájékoztatja az ügyfelet a rendelés elküldése előtt. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, a beszerelés és a beüzemelés költségét.

2.8. A weboldalon szereplő árak visszavonásig érvényesek és tájékoztató jellegűek.

2.9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve nyilvánvaló tévedés miatti árváltoztatásra vagy egyéb módosításra. A Szolgáltató az árak megváltoztatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

2.10. A Szolgáltató törekszik arra, hogy az áruellátás folyamatos legyen, de átmeneti készlethiány előfordulhat, ezt a weboldalon a „Jelenleg nem rendelhető” státusz jelzi.

2.11. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, a hibás rendelésből adódó többletköltségeket az Ügyfélre átháríthatja.

2.12. A weboldalon használt termékfotók és ábrák eltérhetnek a tényleges kiviteltől. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Minden méret tájékoztató jellegű, színeltérések előfordulhatnak.. Szállítás minden esetben dekoráció nélkül történik.

2.13. Az Ügyfél a megrendeléssel kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.14. A Szolgáltató telefonon nem fogad el megrendelést.

3. Fizetési feltételek
Előre utalással (az átutaláskor az Ügyfél köteles a rendelési azonosítót minden esetben beírni a megjegyzés rovatba! A megrendelt termékeket az Ügyfél az átutalt összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után veheti át.)
utólagos átutalással csak viszonteladók fizethetnek, külön szerződés alapján
3.1. A rendeléssel kapcsolatos értesítések a következők:

A weboldalon történt regisztrációt követően az Ügyfél e-mailben kap visszaigazolást. A megrendelést követően a rendszer visszaigazolást küld az Ügyfélnek, mely tartalmazza az adott rendelésben megadott vevői és termék adatokat.
A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.
Ha az Ügyfélnek áruval kapcsolatos kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán megválaszolják kérdéseit.
4. Áru ára, átvétele, szállítási feltételek
4.1. Az áru ára magyar forintban kerül meghatározásra, amely tartalmazza a törvényben rögzített általános forgalmi adó (ÁFA) értékét. A szállítási költség az áru árán felül kerül meghatározásra.

4.2. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

4.3. Az Ügyfél kétféle módon veheti át az árut: személyesen, vagy futárpostai kézbesítés útján.

4.4. A személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén történik, nyitvatartási időben, előre leadott rendelés alapján.

4.5. Futárpostán keresztül történő kézbesítésre csak Magyarország területén belül van lehetőség, szállítási határidő a visszaigazolás alapján. A kiszállítást futárszolgálat végzi.

4.6. A kiszállítási díjak az Ügyfél által megadott szállítási cím irányítószáma, illetve a termék terjedelme, súlya alapján vannak kategóriákba sorolva.

4.7. Amennyiben a megrendelés kiszállítását csak több részletben tudja a Szolgáltató teljesíteni és erről az ügyfelet tájékoztatja, a többlet futárköltséget az ügyfél vállalja.

4.8. Ha az Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

4.9. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Szolgáltató az Ügyfelet. Amennyiben a megadott szállítási idő nem tartható be, a Szolgáltató e-mail útján tájékoztatja az Ügyfelet.

4.10. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

4.11. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra, terméksérülésekre vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Az Ügyfél kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásait még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével köteles dokumentálni.

4.12. A teljes vételár kifizetéséig az áru a Szolgáltató tulajdonában marad.

5. Elállás joga, módja, következményei
5.1. Az Ügyfél a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás bejelentése érdekében a Szolgáltató Elállási nyilatkozatot tesz közzé az 1. számú mellékletben. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát az alábbi esetekben:

olyan áru értékesítése esetében, amelynek ára a pénzpiac Szolgáltató által nem irányítható ingadozásától függ,
olyan áru értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.
5.2. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél a nyilatkozatát az elállási időszak lejárta előtt a Szolgáltatónak minden kétséget kizáróan igazolható módon megküldi. Az elállási nyilatkozat megküldése legkésőbb az elállási időszak utolsó napján lehetséges minden kétséget kizáróan igazolható módon a Szolgáltató részére.

5.3. Abban a nem várt esetben, ha az Ügyfél az elállási időszakon belül, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak, úgy minősül, hogy az Ügyfél nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződés nem kerül felbontásra a Felek között.

5.4. Az Ügyfél a terméket köteles saját költségén a számlával és szállítólevéllel együtt visszajuttatni Szolgáltató címére, melynek fejében a Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

5.5. A Szolgáltató a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta annak visszaküldését. A szállítólevélen fel kell tüntetni a visszaküldés okát.

5.6. Amennyiben az Ügyfél az elállási időszak alatt eláll a szerződéstől, a Szolgáltató a szerződés alapján kifizetett minden összeget visszatérít az Ügyfél részére az elállási nyilatkozat Szolgáltató általi átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, miután minden érintett terméket maradéktalanul és sértetlenül visszaszolgáltatott a Szolgáltató részére.

5.7. A vételár visszatérítése nem vonatkozik a csomagolási, valamint a szállítási költségekre. Az áru visszaküldésével kapcsolatos költséget az Ügyfél viseli.

5.8. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat az Ügyfél részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó károk és költségek az Ügyfelet terhelik.

5.9. A Szolgáltató jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelni az Ügyféltől.

5.10. A Szolgáltató az Ügyféllel történt egyeztetés után, helyettesítő termék felajánlásával is rendezheti a termékkifogást.

5.11. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei a weboldalon a Kapcsolatok menüpont alatt megtalálhatóak.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság
6.1. A kellékszavatosságra és termékszavatosságra a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

6.2. Amennyiben a kiszállított áru láthatóan anyag– vagy gyártási hibás (ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is), az Ügyfél az ilyen jellegű hibákat késedelem nélkül közölni köteles a Szolgáltatóval.

6.3. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

6.4. A szavatossági idő a teljesítés időpontjától számított kettő év. A szavatosságra vonatkozó igény csak Magyarország határain belül üzembe helyezett termékkel kapcsolatosan érvényesíthető.

6.5. Az Ügyfélnek mindenkor lehetősége van arra, hogy a termékekre vonatkozó garanciális feltételeket megtekintse, megismerje a Szolgáltató weboldalán.

6.6. A Szolgáltató törekszik arra, hogy az Ügyfél lehetőleg magyar nyelven is megkapja az eszköz használati utasítását, azonban a webshop szolgáltatások nemzetközi jellegéből adódóan az angol nyelvű használati utasítás elektronikus megküldését a Szolgáltató a használati utasítás átadásának tekinti, amelyet az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

6.7. A Szolgáltató weboldala tartalmazza a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok vonatkozó tájékoztatását. A Szolgáltató jogosult a termékre vonatkozó használati utasítás elektronikus úton történő megküldésére.

6.8. A Szolgáltató a 2. számú mellékletben a Kellékszavatosság és Termékszavatosság körében mintatájékoztatót is közzétesz.

7. Adatvédelem
7.1. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

7.2. A Szolgáltató az Ügyfél adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Inftv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, illetve a telefonos egyeztetés során megadott személyes adatait a Szolgáltató és a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban Üzemeltető) saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a termékvásárlási szerződés teljesítése során felhasználja.

7.5. A Szolgáltató és az Üzemeltető a regisztráció, illetve a telefonos egyeztetés során az Ügyfél alábbi személyes adatait rögzíti: név, lakcím, E-mail cím, telefonszám.

7.6. Az internetes megrendelés, illetve a telefonos egyeztetés során a Szolgáltató és az Üzemeltető az alábbi szerződéses adatokat rögzíti: a megrendelt termékek, azok száma és vételára,  a járulékos költségek (elsősorban a szállítás díja), a termékek átvételének helye, a termékek átvételének időpontja, a fizetés módja.

7.8. Az icsempe Webshop (icsempe.hu) weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

7.9. Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

7.10. A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.
7.11. Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

7.12. A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, mint magánszemélyt név szerint azonosítsa, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, az Ön számítógépét, azt, hogy az Ön által használt böngészővel valaki már járt a Weboldalon korábban. A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el böngészőben. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal a Weboldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező Felhasználók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése a Felhasználók érdeklődési körének megismeréséhez, hogy az új tartalmak jobban igazodjanak a keresett információkhoz. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről itt tájékozódhat. http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

7.13. A Google Analytics szolgáltatása sütikkel kapcsolatos további tudnivalókról tájékozódhat. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

7.14. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítik:
Az Ön által használt IP-cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv), a látogatás pontos időpontja, az előzőleg látogatott oldal címe, a meglátogatott oldal, al-oldal, használt funkció vagy szolgáltatás, az oldalon töltött idő.

7.15. Látogatottság mérés: Az Oldal tulajdonosa a Weboldalra érkező Felhasználót, a látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics webanalitikai szolgáltatással méri. A Google Analytics működése során számos jellemzőjét naplózza a Felhasználónak: melyik weboldalról érkezik milyen internetes böngésző programot használ milyen operációs rendszert használ milyen monitor felbontást, színmélységet alkalmaz mely oldalakat nézi meg a Weboldalon mennyi időt tölt az egyes oldalak meglátogatása során milyen kereséseket végez a Weboldal saját keresője segítségével A Google Analytics bemutatóját megtalálja ezen az oldalon. http://www.google.com/analytics/product.html

7.16. Ismételten fel szeretnénk hívni a figyelmét rá, hogy mivel a sütik elhelyezésének célja elsősorban a honlapunk használhatóságának megkönnyítése és minőségi felhasználói élmény biztosítása, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy a sütik törlése által előfordulhat, hogy nem lesznek képes honlapunk minden funkciójának, vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan használatára, illetve hogy a honlap az eredetitől eltérően fog működni az Ön számítógépén, más eszközén, böngészőjében.

7.17. Minden böngésző lehetővé teszi a sütik beállításának megváltoztatását, ezért ha engedélyezni vagy tiltani szeretné a sütik elhelyezését illetve törölni a már elhelyezett sütiket a böngészésre használt eszközén, azt az alábbi linkekre kattintva teheti meg:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Microsoft Edge
Safari
8. Jogérvényesítési lehetőség
8.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
Telefonos ügyfélszolgálat elérhető: H-CS: 8-14h-ig, Péntek: 8-12h-ig a +36 30/570-4187 telefonszámon.
Kapcsolattartó személy: mindenkori ügyfélszolgálati vezető
E-mail: info.indesignsopron@gmail.com, indesignsopron@gmail.com
8.2. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

8.3. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
8.4. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

8.5. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

8.6. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

8.7. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a Vevőszolgálat címszó alatt megadott elérhetőségeken fogadja.

9. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
9.1 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára.

9.2 Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban válaszol.

9.3 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

9.4 Békéltető testület előtti eljárás: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

9.5 A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

9.6. Bírósági eljárás: az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

10. Vegyes rendelkezések
10.1. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

10.3. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.4. A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért – függetlenül attól, hogy az direkt, vagy indirekt módon következett be –, ami a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

10.5. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Mellékletek
1. számú melléklet: Elállási nyilatkozat minta

2. számú melléklet: Kellékszavatosság és Termékszavatosság tárgyában közölt tájékoztató

Ajánlott termékek